RSPO SIO
API-RSPO - ogólnodostępny interfejs bazy danych RSPO
Interfejs umożliwia przeglądanie informacji zawartych w bazie RSPO. Aby uzyskać dane o placówkach lub słownikach wykorzystywanych do ich opisu, należy połączyć się z wynienionymi poniżej endpoint'ami ustalając za pomocą nagłówka format komunikacji. Aktualnie dostępne są następujące formaty komunikacji:
  • JSON-LD - Header "accept: application/ld+json"
  • JSON - Header "accept: application/json"
  • YAML - Header "accept: application/x-yaml"
  • XML - Header "accept: application/xml"
  • CSV - Header "accept: text/csv"

Dane generowane są w porcjach po 100 pozycji, aby przejść do kolejnej strony z wynikami należy do URL dodać parametr page (zaczynając od 1).
Przykład: curl -X GET "https://api-rspo.mein.gov.pl/api/placowki/?page=1" -H "accept: application/json"